JIŘÍ KOLÁŘ: BÁSEŇ TICHA

Sesbírej
hromádku oblázků
a sestav z nich
kdekoliv

i s nadpisem
oblázek za oblázkem
jako slovo za slovem
řádku za řádkou

jako verš za veršem
pohlednou báseň

Návod k upotřebení (1969)


JIŘÍ KOLÁŘ: CALDER

Calder

Básně ticha (1970, náklad zabaven)


JIŘÍ KOLÁŘ: POLLOCK

Pollock

Básně ticha (1970, náklad zabaven)